BureauBR is een middel­grote archi­tec­tuur­prak­tijk met twee vesti­gingen. Een regi­o­naal team in Bree werkt nauw samen met een inter­na­ti­o­naal team in Brussel. Samen concen­treren we ons op het onder­zoe­kend ontwerp van private groeps­wo­ning­bouw, sociale huis­ves­ting, publieke gebouwen en scholenbouw.

We werken steeds in open dialoog met onze klanten, part­ners en de omge­ving. Voor ieder project zoeken we naar de juiste exper­tise binnen ons team en vullen deze aan met inte­res­sante en vrucht­bare profielen buiten ons team. Onze werk­om­ge­ving onder­steunt deze open werke­thiek door flexi­bele werk­plekken aan te bieden aan andere orga­ni­sa­ties en bureaus.

Ons kantoor ontstond in 1987 onder leiding van Jef Vandekerkhof. Het groeide sinds­dien uit tot archi­tekt-nburo’. De opening van een nieuwe vesti­ging in Brussel en de intrede van een tweede gene­ratie binnen het mana­ge­ment leidde in 2022 tot een naams­ver­an­de­ring naar BureauBR’.

Bree

Brussel

Reflectie op onze context

Beide kantoren bevinden zich in het hart van hun stede­lijke context. Een honderd jaar oud pakhuis in het histo­ri­sche Breese centrum tegen­over een moder­nis­ti­sche woon­toren in de Brusselse Noordwijk. Waar het één uitkijkt op een land­schap van typi­sche Vlaamse achter­kanten kijkt het andere uit op moderne nieuw­bouw­to­rens die de econo­mi­sche vita­li­teit van de stad weer­geven. Door de open opstel­ling van de werk­ruimtes gaan ze in dialoog met hun omge­ving. Het laat ons toe evene­menten, concerten of buurt­ver­ga­de­ringen te orga­ni­seren en ons te inte­greren in de context. 

BREE761
BREE741
BREE787
Bree t10
Bree GE
2023 Bureau BR Bruxelles 01 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 03 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 08 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 21 LT
BXL GE

Reflectie op onze werkruimte

Waar de ateliers in Bree door zijn grote ruimtes speci­fiek ruim­te­ge­bruik toelaat, bestaat ons kantoor in Brussel uit zeer rati­o­nele en gene­ri­sche ruimtes. t Kroegske, de goei kamer, het atelier en de maquet­te­kamer zijn enkele ruimtes die sterk gede­fi­ni­eerd zijn. Een contrast met het multi­func­ti­o­nele en aanpas­bare gelijk­vloers in Brussel. Het canvas naar de straat dat het grote vitri­ne­raam is, maakt de ruimte in combi­natie met zijn grote gordijnen tot een plek die iedereen zich eigen kan maken. Het is als het ware een uitbrei­ding van de stoep.

BREE902
BREE897
BREE968
BREE937
BREE961
BREE996
2023 Bureau BR Bruxelles 10 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 15 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 06 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 20 LT
2023 Bureau BR Bruxelles 14 LT
BXL5

Reflectie op onze werkwijze

De combi­natie van 35 jaar erva­ring en een jong team zorgt ervoor dat we steeds dege­lijk, open en eerlijk werken. Voor ieder project wordt er gezocht naar een werk­wijze op maat. Zowel binnen als buiten het team worden verschil­lende manieren gebruikt om ruimte over te brengen op een heldere manier door middel van work­shops, schetsen, maquettes, plannen of beelden. Dit steeds toege­licht door enthou­si­aste mensen van ons team.

P1010388
Curtain options CMYK Recovered white 2
P1010487 2
P1010231
P1010198
20211207 145704
Image8
P1010179
20220519 135424

Team

Jef

Jef Vandekerkhof

Zaakvoerder & Architect

Pieter

Pieter Vandekerkhof

Bestuurder & Architect

Kate

Kaat Berben

Interieur architect

Lorena2

Lorena Cirillo

Architect

Tom

Tom Clijsters

Studio Director & Interieur architect

Frederik

Frédéric De Vylder

Studio Director & Burgerlijk ingenieur-architect

Glenn

Glenn Eerdekens

Bouwcoördinator

Frie

Frie Grobben

Office Manager

Marise

Marise Hendrikx

Bouwkundig tekenaar

Rob

Rob Janssen

Architect

Brecht l

Brecht Schouten

Architect

Michiel2

Michiel Vandepoel

Architect

10 website

Laurens Van de Vel

Architect

Maxim

Maxim Vandewal

Architect

Marta

Marta Wiśniewska

Burgerlijk ingenieur-architect

Vika

Vika

Kabaalmaker

Graphic design & web design: Serruys Verdoodt